Çakmak Law

Legal Knowledge & Human Wisdom.

—Makale ve Hukuki Yazılar—
EN   |   TR   |   FR

Çakmak Hukuk Bürosu

Bu günden yarına..

Çakmak Law, 2015 yılında kendi hukuk hayatına başlamıştır.

Bu sürece ve devamına bir hukuk bürosundan daha çok yaşayan bir akademi niteliği kazandıran, emek veren, güç katan tüm ekibimiz, varlığımızın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu amaçla Çakmak Law, aile ve dostluk ilişkilerinin üzerinde yükselmektedir. Bu gün bir nedenle geri planda kalan isimsiz ekibimizi yarının kurucuları arasında görünce siz de tanıyacaksınız.

2015 yılı itibariyle başladığımız bu zarif yolda, insanı ve doğayı ayakta tutan tüm toplumsal normaların koruyucusu ve yenileyicisi olmak ümidiyle mücadelemiz devam edecek. Bu itibarla rahatlıkla söyleyebiliriz ki Çakmak Law, tüm yaşamsal formların hak arayışında alışılagelmiş mücadelelerden başka onu bir sanata dönüştürerek, hukukun bütün incelikleri ve her türlü enstrümanıyla hareket eden, hakkı hayata geçiren, tutunan, direnen ve yüz güldüren, ilkesel ve etik bir sanat dalı olarak hukukun işlevselliği ve üstünlüğünü bir önder bilip peşinden yılmaksızın yürüyen büyük bir ekiptir.

Çakmak Law, nicel birikimlerin nitel patlamasıdır.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Tüm Hukuki Süreçlerde Biz, Varız

LUX ET VERITAS*

Ceza Hukuku

*Gerçeği ufacık bir mumla bile ara.

Uluslararası Suçlar / Kişilere Karlı Suçlar / Topluma Karşı Suçlar / Millete ve Devlete Karşı Suçlar / Ekonomik Suçlar / Bankacılık Suçları Rekabet Suçları / Enerji Piyasası Suçları / Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu / Sermaye Piyasası Suçları / Ticari Sır ve Bankacılık Sırrının İfşası Suçu/ Mal ve Hizmet Satımından Kaçınma Suçu/

NEMO SINE VITIO EST*

AİLE HUKUKU

*Hiç kimse hatasız değildir.

Anlaşmalı Boşanma / Evlilik Öncesi Mal Rejimi / Nişanın Bozulması ve Maddi & Manevi Tazminat Davası / Çekişmeli Boşanma / Evlat Edinme / Veraset / Evlilik Dışı Doğan Çocuk ile Soybağı Kurulması / Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi / Aile Konutu Şerhi / Nafaka/

EGO PRIMUM TOLLO, NOMINOR QUONIAM LEO*

TİCARET HUKUKU

*En iyi parçayı ben alıyorum, çünkü arslan benim.

Şirketler Hukuku / Ticari Dava / Şirket Evlilikleri / Şirket Ayrılıkları / Haksız Rekabet / Leasing Sözleşmesi / Ortaklık Sözleşmesi / Kredi Sözleşmesi / Tasfiye / Şirket Yönetimi / Sermaye Piyasası / Lisans & Fikri Mülkiyet/

REDDE CAESARI QUAE SUNT CAESARI*

İCRA HUKUKU

*Sezar'ın hakkı Sezar'a.

İcra Takip ve Sonuç / Kıymetli Evrak / İhtiyati Haciz / Haciz / Konkordato / Satış / İhale / Tasarrufun İptali / Menfi Tespit / İstirdat / Borca ve Takibe İtiraz / İtirazın İptali ve Kaldırılması/ Hileli İflas/NEMO ME IMPUNE LACESSIT*

TÜKETİCİ HUKUKU

*Karşılığını ödemeden kimse bana zarar veremez.

Seyahat Tazminatları / Haksız Yüklenen Kalemlerin Tespiti ve Geri Alınması / Ayıplı Mal / Ayıplı Hizmet / Satıcının Sorumluluğu / Aldatıcı Reklamların Sorumluluğu / Mesafeli Satış Sözleşmeleri / İcap-Kabul / Tüketici Hakem Heyetleri Aşamaları / Gizli Ayıp/

LABOR OMNIA VINCIT IMPROBUS*

İŞ HUKUKU

*Güçlü bir emek herşeyin üstesinden gelir.

İş Sözleşmeleri / İşten Çıkarılma / İş Sözleşmesi Feshi / Ücret Alacağı / Kıdem, İhbar, Fazla Mesai, Hafta Tatili, Tatil ve Yıllık İzin alacakları / Sosyal Güvenlik Hukuku / İş Kazası / Meslek Hastalığı / İşe İade/

PRIMUS INTER PARES*

İDARE HUKUKU

*Eşitler arası birinci.

İdari Başvurular / İptal Davası / Tam Yargı Davası / Vergi Mahkemeleri / Yürütmenin Durduluması / Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başvuruları / İdari Cezaların Çözümü / Vergi Cezalarının Çözümü/

IGNORANTIA LEGIS NEMINEM EXCUSAT*

BİLİŞİM VE BASIN HUKUKU

*Kanunu bilmemek mazeret değildir.

Maddi ve Manevi Tazminat / Tekzip / Cevap ve Düzeltme Hakkı / Basın Yoluyla İşlenen Suçlar / Özel Hayatın Gizliliği / Kişisel Verilerin Korunması / RTÜK ve İdari Mercilere Başvuru / Aldatıcı Reklamlar / İnternet Ortamında Hak İhlalleri / İçerik Sağlayıcı ve Yer Sağlayıcı Sorumlulukları / İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Alımı/

"Biz avukatlar sağlık sigortası gibiyizdir. Hiç ihtiyaç duymayacağınızı ümit edersiniz ama ihtiyaç duyduğunuz zaman hemen yanınızda olmasını umarsınız."

(Jimmy McGill)

Neden BİZ?

Etkin & Vizyoner & Saygın

HIZLI ÇÖZÜMLER

Teknoloji bize sadece iletişim kurma fırsatı sunmaz aynı zamanda tüm hukuki süreçleri bir zaman birimine sığdırmamıza yardımcı olur. Biz de bu yardımdan olabildiğince yararlanırız. Bu anlayışla bizimle paylaştığınız iletişim araçlarıyla her türlü gelişmeden anında haberdar olur ve ilgilileri zaman kaybetmeden haberdar ederiz. Anlık çözüm önerileri etkin bir şekilde sizle paylaşarak hayata geçiririz.

KALİTE

Hukuk sistemiyle hayat bulan her sözleşme, hüküm veya icrai nitelikli işlem geçerliliğini ve sürekliliğini alt yapısının niteliğiyle sağlar. Bu nitelik bizim için güncel evrensel hukuki gelişmelerin yakından takip edilmesini, uygulanmasını, yerel ve uluslararası mahkemelerin ve hukuk komisyonlarının tutum ve davranışlarının bir laboratuvar ortamında incelenmesini kapsar.

UZMANLIK

Her konu ile ilgili mutlaka alanında uzman birden çok kişi vardır. Biz ise uzman kişileri bir araya getirerek bir belgenin içinde toparlayıp anlamlı bir bütüne kavuştururuz. Bu itibarla Çakmak Law tarafından hazırlanan bir dava dilekçesi ve hatta bir yazışma dahi, içeriğinde birden fazla doktrin, birden fazla kaynak ve akademik bir anlam barındırır.

GİZLİLİK

Gizlilik, bizim için sadece meslek etiğinin bir gereği değil aynı zamanda kanuni bir yükümlülüktür. Buna göre Çakmak Law olarak biz de yaptığımız bütün işleri sadece çalışanlarımızın bildiği bir kod ve SSL kriptolama protokolü ile sistemlerimize kaydederiz. Saklı sistemlerimize sadece o konuyla ilgili görevli Avukatın ve müvekkilin erişim izni vardır. Korunan tüm belgeler işlemlerinin bitirilmesine müteakip 10 yıl boyunca saklanmak üzere yüksek güvenlikli arşivimize taşınır.

GÜVENİLİRLİK

Bir vekalet sözleşmesinin geçmişi ve geleceği kurulduğu güven ilişkisinin sağlamlığına bağlıdır. Bize göre bu sağlamlığı karşılıklı güven ilkesi sağlar ve biz bu ilişkiyi müvekkilin sırrının açıklanacağından korkmaksızın bizimle paylaşmasını sağlayarak tesis ederiz. Bu sayede hem en etkili hukuki yardım argümanlarını kullanırız hem de kişilerin kendini güvende hissetmesini sağlarız. Güven duygusunu sarsacak her olay bizim için birinci derece öneme sahiptir.

İLETİŞİM

Her iletişim aracı başka bir amaca hizmet eder. Biz de bu iletişim araçlarını kendi iletişim araçlarımıza dönüştürerek, müvekkillerimizi o iletişim araçlarına tanımlarız. Bu sayede iletişim kanallarımız dünyanın her yerinden 7/24 ulaşılabilir bir durumda olur. Anında bilgilendirme birimlerimiz yıldızlı müvekkillerimize günün her saatinde yardımcı olur. Daha fazlası için yazılı mütalaa veya toplantı talebinde bulunabilirler.

Sosyal Sorumluluk

"Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür; ve bir orman gibi kardeşçesine."

ÜYELİKLER

Başarıyı Yaratanlar

A.Ü.H.F.

_

İ.Ü.H.F.

2008-2012

İstanbul Barosu

2012-∞

S.B.E Kamu Hukuku

2014-....

İLETİŞİME GEÇİN

İletişim Kanallarımız

Google Analytics Hesap Kodu